Voda

voda_1

Voda je prírodná bezfarebná nearomatická chemická zlúčenina kyslíka a vodíka. Pitná voda sa získava úpravou surovej vody z povrchových alebo podzemných zdrojov. Proces získavania pitnej vody sa skladá z mechanického a chemického čistenia, filtrácie cez pieskové filtre, odstránenie železa a mangánu v niektorých prípadoch aj dusičnanov, dusitanov a samotnej dezinfekcie.

Naše služby v oblasti vody:

Realizácia vodovodov
Pre IBV
Komplexné riešenia od projektovej realizácie až po odovzdanie stavby
  plyn_2

Vodovod Šalgovík

Realizácia vodovodu IBV Kliny