Plyn

plyn_1

Zemný plyn je prírodný horľavý bezfarebný a nearomatický plyn využívaný ako palivo. Pri jeho spaľovaní sa uvoľňuje značné množstvo tepelnej energie. Za účelom lahšej deterkcie pri jeho úniku sa do jeho zmesi pridáva tetrahydrotiofén, ktorý mu pridáva jeho arómu. Zemný plyn je zmes plynných uhľovodíkov, ktorého hlavnou zložkou je metán. Okrem metánu obsahuje aj propán, bután a ďalšie látky. Horením zemného plynu nevznikajú žiadne zdraviu škodlivé splodiny, produkuje menej škodlivín a menej skleníkových plynov ako iné fosílne palivá.

Naše služby v oblasti plynu:

Realizácia plynovodov
NTL Plynovodov
STL Plynovodov
VTL Plynovodov
 
Opravy a prepoje plynovodov balonovacou technológiou
 
Regulačné stanice plynu
Jednoradové
Dvojradové
Doregulačné stanice
 
Pripojovacie plynovody - plynové zariadenia
Pre domácnosť
Pre organizácie
 
Vnútorné plynovody - odberné plynové zariadenia
Vnútorné rozvody plynu pre domácnosť - rodinné domy
Priemyselné rozvody plynu
Plynové kotolne - všetky kategórie
 
Spracovanie projektovej dokumentácie
poradenská a inžinierska činnosť
 
Revízie plynových zariadení
NTL STL, VTL a priemyselných plynovodov
Rozvody všetkých vykurovacích plynov
Plynové spotrebiče bez obmedzenia výkonu
Plynové kotolne všetkých kategórií
Regulačné a doregulačné stanice plynu
  plyn_2

Plynovod Šalgovík

Výstavba plynovodu a vodovodu "Šalgovík" pre rodinné domy v Prešove.

Plynovod IPZ Záborské

Realizácia plynovodu IBV Kliny Záborské.

Prekládka STL Košice

Prekladka STL plynovodu pre KES a.s. v areali VSS Košice

Bánovec Ľubotice: prepoj STL plynovodu stláčacím zariadením.

Sabinovská ul. Prešov

Realizácia pripojovacieho plynovodu pre bytový komplex Atlantída syystémom mikrotunelovania.

Plynovod IPZ Záborské

Prepoj plynovodu balonovacou technikou, pre IPZ Záborské

Plynovod IBV Záhradné

Realizácia pripojovacieho plynovodu IBV Záhradné.

Ďalšie plynovody