Nižná Olšava - Európsky poľnohospodársky fond. Program PRV 2007-2013


 

Rimavská Seč - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Regionálny operačný program.


 

Kotolne:


 

Šalgovík: plynovod


 

Záborské: plynovod


 

Záborské: Prepoj plynovodu balonovacou technikou, pre IPZ Záborské


 

Prešov: Sabinovská plynovod


 

Plynovod IBV Kanaš


 

N. Šebastová: Pynovod a vodovod pre IBV N. Šebastová


 

Košice: Prekladka STL plynovodu pre KES a.s. v areali VSS Košice


 

Prešov: Poľnonákup prípojla pre sušičku obylia


 

Bánovec Ľubotice: prepoj STL plynovodu stláčacím zariadením


 

Záhradné: plynovod IBV Záhradné


 

Ďalsie plynovody a prípojky