Stavebná činnosť

stavc_1

Naše služby v oblasti stavebnej činnosti:

Uskutočnovanie stavieb a ich zmien
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interierov
Prípravné práce k realizácii stavieb
Realizácia projektov revitalizácií obcí z fondov EU
 

Nižná Olšava - Európsky poľnohospodársky fond. Program Program rozvoja vidieka 2007-2013

Rimavská Seč - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Regionálny operačný program.