2009

 • Rekonštrukcia šatní futbalového ihriska v obci Ploské, ZoD č. 01/04/2009
 • Dodávka a montáž plynovodu pre IBV Apartmany Atlantída Prešov , ZoD č. 01/05/2009
 • Nižná Oľšava – Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníka a verejných pristranstiev, ZoD č. 02/06/09
 • Katastálny úrad Prešov – výmena plynových kotlov SK Poprad, ZoD č. 2509/2009
 • Novo Holding s.r.o., - Rekonštrukcia a výstavba dvorového krídla meštianského domu na Hlavnej ul. 52 Prešov,prekládka STL plynovej prípojky, rekonštrukcia a výstavba nového plynovodu , ZoD č. 01/08/09
 • Katastálny úrad Prešov – výmena plynových kotlov SK Poprad, ZoD č. 2509/2009
 • Šarišské Michaľany – realizácia plynovej prípojky ku ZŠ a MŠ, ZoD č. 90016
 • Plynofikácia a ústredne kúrenie budovy PS SR,š.p. Bratislava, RS Prešov, ZoD č. 01/10/2009
 • Prekládka vodovodného radu DN 150 pre 16 BJ, Šarišské Michaľany, ZoD č. 90018

2008

 • Dodávka a montáž plynovodu v obci Ruská Nová Ves, ZoD č. 03/10/2008
 • Realizácia Hydrantovej siete vo výrobnej hale Manitovoc Crane Group, ZoD č. DMB001

2010

 • Sparvbytkomfort a.s. Prešov – plynofikácia bytového domu na Levočskej ul. 19-25, ZoD č. 01/01/10
 • STL Plynovod a plynové prípojky pre skupinu 7 rodinných domov, Záborske, ZoD č. 01/05/2010
 • Oprava haly , Mlynské Nivy 54, Bratislava – montáž rozvodov UVK,ZTI a plynu, ZoD č. 6/2010
 • Revitalizácia obce Rimavská Seč, subdodávateľ pre firmu Format, ZoD č. 17/08/2010
 • Plynofikácia kotolne pre SK FIRE s.r.o., ZoD č. 03/10/2010
 • Realizácia STL plynovodu pre IBV Kanaš, ZoD č. 02/10/2010
 • STL Plynovod a plynové prípojky pre IBV 4 rodinné domy – Prešov, ZoD č. 01/12/2010

2011

 • Prepojovací plynovod Gastrorelaxačného centra a areálu Holinga, Kapušany, ZoD č. 01/08/2011
 • Rekonštrukcia objektu centrum rozvoja turizmu PSK „Penzion pod lesom“, Dolný Smokovec,
  Plynová kotolňa a plynofikácia, Subdodávateľ pre firmu MOVYROB, ZoD č. 02/08/2011
 • Plynofikácia obytného súboru CARDO s.r.o., Sabinov, ZoD č. 04/10/2010
 • Preložka STL plynovodu D 160 pre priemyselnú zónu Petrovany – Hora, ZoD č. 04/10/2011
 • Plynofikácia obytnej zóny Prešov – Nižná Šebastvá, 38 RD, ZoD č. 06/10/2011

2012

 • Preložka STL Plynovodu DN 200 v areáli VSS Košice ZoD č. 12/2012
 • Výstavba STL plynovdu a vodovodu pre IBV Šalgovík - Kliny 1
 • Plynofikácia obytnej zóny skupina 7 rodinných domov, STL plynovod, Ruská nová Ves

2013

 • Prepoj STL plynovodu stláčacím zariadením, Bánovec Ľubotice
 • Realizácia STL plynovodu pre IBV Záhradné